Jaarverslag 2017

Wij zijn verheugd dat we positief kunnen terugblikken op 2017. Onze cliënten profiteerden van stevige rendementen en van onze oplossingen op maat. Onze geconsolideerde resultaten voor 2017 bevestigen de sterke financiële positie en de groei van onze groep. 

Philippe Masset  CEO (rechts)
Alain Philippson  Voorzitter van de raad van bestuur (links)

Lees de mededeling van de RVB

Mededeling van de raad van bestuur

“In dit complexe klimaat hebben de beheerteams zich eens te meer in positieve zin weten te onderscheiden: zij bezorgden hun cliënten bovengemiddelde aandelen- en obligatierendementen.”

2017 was tegelijkertijd een sterk en een boeiend boekjaar. Sterk dankzij de resultaten. Boeiend vanwege de uitdagingen en opportuniteiten. Het jaar werd gekenmerkt door de verdere verankering van onze missie: onze particuliere, professionele en institutionele cliënten de beste dienstverlening bieden om ze te helpen hun ambities waar te maken.

SOLIDE BELEGGINGSRENDEMENTEN IN TEGENGESTELDE MARKTEN

Voor de markten was 2017 een goed beursjaar, in een context die voor het eerst sinds 2010 werd gedragen door een brede economische groei. De Verenigde Staten hebben hun positieve economische cyclus voortgezet, en in Europa, Japan en de opkomende markten zagen we een bevestiging van het herstel van de groei. De daling van de dollar zette echter een rem op de beursprestaties omgerekend naar euro. Voor obligaties was 2017 dan weer geen jaar om te onthouden. Het monetaire beleid van zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Federal Reserve had een impact op de langetermijnrente, en dat had weer gevolgen voor de obligatierendementen.

In dit complexe klimaat hebben de beheerteams van Private Banking en Institutional Asset Management zich eens te meer in positieve zin weten te onderscheiden: zij bezorgden hun cliënten bovengemiddelde aandelen- en obligatierendementen. Onze fondsen werden eveneens bekroond met talrijke prijzen, getuige van de financiële knowhow en de technische vakkennis van onze medewerkers.

“Dankzij onze transversale en internationale commerciële dynamiek blikken wij terug op een uitstekend jaar, in het bijzonder voor de distributie van onze fondsen, onze kredieten en de internationale activiteiten van Private Banking.”

TRANSVERSAAL, PROACTIEF EN FLEXIBEL 

In 2017 heeft Degroof Petercam zich verder versterkt en voortgebouwd op zijn strategische pijlers. Onze cliënten profiteerden zo van de ingebouwde synergieën tussen onze belangrijkste vakgebieden, namelijk Private Banking, Institutional Asset Management, Investment Banking en Asset Services (bewaarneming en fondsenadministratie).

Tegelijkertijd zijn ook onze bestuursorganen geëvolueerd, om beter het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen van onze sector en onze groep. Wat willen wij bereiken? Wij willen proactiever en flexibeler te werk gaan, en optimaal gebruikmaken van ons internationale netwerk en de voordelen en de rijkdom die ons businessmodel aan onze cliënten biedt.

Dit jaar hebben we bijzondere aandacht besteed aan de Family Business Owners. Dankzij onze benadering genieten zij namelijk gerichte oplossingen die aansluiten bij hun specifieke behoeften, zowel voor het beheer van hun privé- als van hun zakelijke vermogen.

VERDERE INTERNATIONALISERING

Op internationaal vlak is ons dienstenaanbod over de verschillende entiteiten van de groep uitgebreid. Doordat we over de grenzen heen alsmaar meer gebruikmaken van dezelfde tools voor IT, verslaggeving en communicatie, wordt onze organisatie steeds efficiënter. Onze dochterondernemingen hebben een succesvolle groei gekend. We hebben ons netwerk in Spanje uitgebreid en in Luxemburg een gespecialiseerde hub opgericht om onze cliënten te begeleiden bij hun internationale projecten. We hebben onze lokale teams voor institutioneel beheer versterkt in onze kernmarkten, in het bijzonder Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Investment Banking kan bogen op uitstekende resultaten, vooral in Frankrijk, terwijl Asset Services een mooie vooruitgang heeft geboekt in Luxemburg.

INKOMSTEN EN RENTABILITEIT VAN DE GROEP IN STIJGENDE LIJN

Dankzij onze transversale en internationale commerciële dynamiek blikken wij terug op een uitstekend jaar, in het bijzonder voor de distributie van onze fondsen, onze kredieten en de internationale activiteiten van Private Banking.

In 2017 bedroegen onze inkomsten 468 miljoen euro, een stijging tegenover de 436 miljoen euro die in 2016 werd gerealiseerd. Dat resultaat weerspiegelt de goede prestatie van onze afdelingen die commissies voortbrengen waaronder institutioneel beheer, private banking, de zakenbank en de activiteiten van Asset Services, wat de daling van de marktactiviteiten in een klimaat van negatieve rente ruim hebben gecompenseerd.

In 2017 behaalde Degroof Petercam een brutobedrijfsresultaat van 129 miljoen euro, tegenover 122 miljoen euro in 2016. Na uitzonderlijke elementen die voornamelijk verband houden met integratiekosten en na belastingen, bedroeg de geconsolideerde nettowinst voor 2017 86 miljoen euro, een stijging tegenover 58 miljoen euro in 2016.

Per 31 december 2017 bedroegen de activa onder beheer 54,8 miljard euro, tegenover 52,3 miljard euro eind 2016. Die stijging is te danken aan een aanzienlijke kapitaalinstroom via onze fondsen alsook aan markteffecten. Het uitstaande bedrag aan opgenomen kredieten bedroeg per 31 december 2017 1,9 miljard euro, voor een balanstotaal van 8,3 miljard euro en deposito’s in contanten van 6,7 miljard euro. De kernkapitaalratio (CET1) bedroeg 17,1%, wat ruim boven de reglementaire vereisten is en blijk geeft van onze solide balans. In vergelijking met 2016 is het aantal medewerkers licht gestegen.

INVESTERINGEN IN TALENT, VAKKENNIS EN DIGITALISERING 

Voor 2018 zijn onze vooruitzichten optimistisch zowel voor de economie als de beurzen, vooral in Europa. De economische groei lijkt in de verschillende geografische gebieden een relatief gestaag tempo aan te houden, en in ons basisscenario gaan wij ervan uit dat die dynamiek standhoudt. Uiteraard blijven we nauwgezet aandacht besteden aan de verschillende risicofactoren die voorlopig niet van het toneel verdwijnen: de rente, de inflatie, de dollar en de nood aan rebalancing van de Chinese economie. De positieve commerciële dynamiek die in 2017 werd ingezet, geeft ons voor dit jaar ook vertrouwen. We zullen dan ook voortbouwen op de geboekte vooruitgang, die dit jaar zijn volledige potentieel zou moeten kunnen waarmaken.

Ook op het vlak van digitalisering blijven we inspanningen leveren om onze cliënten en onze medewerkers de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. Onze platformen en digitale toepassingen staan bovenaan onze prioriteitenlijst, en we voorzien om hier aanzienlijk in te investeren. Daarbij is het nog altijd de bedoeling om digitalisering te gebruiken als een hulpmiddel om onze relatie met de cliënt en het gebruiksgemak van onze diensten te versterken, en niet als vervanging voor echt menselijk contact.

We vieren dit jaar ook het tienjarige jubileum van de Degroof Petercam Foundation. De stichting beschikt eveneens over meer middelen om projecten te ondersteunen die verband houden met nieuwe vormen van werkgelegenheid. Ook maatschappelijk verantwoord beleggen en verantwoordelijkheid liggen ons na aan het hart. Wij zijn immers overtuigd van de rol die wij als economische speler in de maatschappij kunnen opnemen. Die overtuiging delen wij met onze cliënten, die alsmaar vaker vragende partij zijn voor verantwoorde financiële oplossingen.

We maken van de gelegenheid gebruik om onze cliënten te bedanken voor hun trouw en voor hun vertrouwen. Daarnaast willen we ook onze medewerkers bedanken voor hun inzet. We zijn bijzonder trots op wat zij als team hebben bereikt. We zijn ons ervan bewust dat de complexiteit van hun inspanningen niet altijd te vatten is in een moeilijke reglementaire omgeving. Om hen degelijk te begeleiden in deze alsmaar veranderende omgeving, investeren wij in een ambitieus opleidingsprogramma. Daarbij vormen flexibiliteit en digitalisering belangrijke kernbegrippen van onze organisatie. Degroof Petercam is trouwens op zoek naar nieuw talent om zijn teams te versterken, in het bijzonder in Vlaanderen, waar we de ambitie hebben om aanzienlijk te groeien.

Tot slot zijn we ook onze bestuurders en onze familiale aandeelhouders erg dankbaar voor hun voortdurende steun. We blijven vastberaden investeren in talent, vakkennis en in onze tools om onze cliënten de beste dienstverlening te kunnen bieden in deze wereld die continu verandert.

 

Philippe Masset  CEO 
Alain Philippson  Voorzitter van de raad van bestuur

 

Op 1 januari 2018 heeft Ludwig Criel Alain Philippson opgevolgd als voorzitter van de raad van bestuur van Degroof Petercam. Na een carrière van 45 jaar binnen de groep geeft Alain Philippson de voorzittersfakkel door, al blijft hij lid van de raad van bestuur. 
Als onafhankelijk bestuurder, voorzitter van het remuneratiecomité en lid van het risico- en van het benoemingscomité kent Ludwig Criel de groep van binnen en van buiten. 
Alain Philippson: “Ik ben ervan overtuigd dat we onder het voorzitterschap van Ludwig Criel onze ambitie zullen blijven waarmaken om onze cliënten de allerbeste diensten te verlenen in een almaar complexer financieel landschap. Onze onafhankelijke groep, die in handen is van de aandeelhoudersfamilies, blijft voortbouwen aan haar toekomst die sinds 1871 een unieke erfenis heeft opgeleverd. Graag wil ik onze cliënten bedanken voor hun vertrouwen. Mijn familie kijkt ernaar uit om als referentieaandeelhouder en door haar deelname in de raad van bestuur nauw betrokken te blijven bij de groep.”

Kerncijfers 1

Bank Degroof Petercam is een onafhankelijke financiële instelling die ten dienste staat van private en institutionele beleggers en organisaties. Zij geldt als referentie en heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1871.

Netto-inkomsten

(in miljoen EUR)

Brutobedrijfswinst

(in miljoen EUR)

Geconsolideerde nettowinst

(in miljoen EUR)

Medewerkers

(in VTE)

Verdeling van de inkomsten 2017

 • Vermogensbeheer
 • Corporate Finance en Credit & Structured Finance *
 • Marktactiviteiten

Kapitaalstructuur op 31.12.2017

 • DSDC *
 • Petercam Invest *
 • Management en medewerkers
 • Autocontrole
 • Financiële partners
Totaal aantal aandelen: 10.842.209

* Familiale en referentieaandeelhouders  
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa (handelend in onderling overleg)
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout (handelend in onderling overleg)

Activa onder beheer

(in miljard EUR)


31.12.2017 31.12.2016
Particuliere cliënten 34,9 35,1
Institutionele cliënten 8,0 8,0
Beveks in bezit van derden 9,3 7,0
Beheer door derden 2,6 2,2
Totaal 54,8 52,3

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur
Baron Philippson
Voorzitter van het directiecomité
Philippe Masset
Bestuurders-leden van het directiecomité
Nathalie Basyn
Gautier Bataille de Longprey
Bruno Colmant
Benoît Daenen
Gilles Firmin
Pascal Nyckees
Bestuurders
Ludwig Criel*
Miguel del Marmol
Jean-Baptiste Douville de Franssu
Christian Jacobs*
Jean-Marie Laurent Josi
Véronique Peterbroeck
Jacques-Martin Philippson
Alain Schockert
Frank van Bellingen

* Onafhankelijk bestuurder.

Verdeling per land van de voltijdse equivalenten (VTE)


31.12.2017 31.12.2016
België 2 857 838
Luxemburg   326 322
Zwitserland  22 21
Frankrijk  103 103
Spanje 64 69
1 Herwerking van de gegevens van 2016 als gevolg van een overdracht tussen institutionele cliënten en beveks in het bezit van derden.
2 Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië en Nederland. 

Markante feiten

De belangrijkste gebeurtenissen van 2017 per afdeling, alsook het nieuws van onze dochterondernemingen in het buitenland.

Private Banking

 • 34,9 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten.
 • Bovengemiddelde rendementen (eerste kwartiel) van de portefeuilles onder beheer.
 • Activiteiten die hebben bijgedragen tot de groei:
  • 100% maatschappelijk verantwoorde mandaten voor cliënten in discretionair beheer;
  • een Family Office dienst, volledig toegespitst op grote families met een complexe vermogenssituatie;
  • een aanbod gericht op Family Business Owners, in nauwe samenwerking met het team van Corporate Finance in België en Frankrijk;
  • impactbeleggingen via projecten van Inclusio, een vastgoedvennootschap met sociale ambities, en van Gingo, het platform voor collaboratieve filantropie;
  • beleggingen in private equity projecten; 
  • belangrijke filantropieopdrachten.
 • Verdere internationalisering door:
  • de ontwikkeling van een internationale hub in Luxemburg;
  • de oprichting van een netwerk van zelfstandige private bankers in Spanje.
 • Investeringen en vooruitgang in digitalisering, met nieuwe functionaliteiten voor de MyDegroofPetercam-app, waarmee cliënten op tablets en smartphones hun portefeuilles en rapporten raadplegen.
 • Organisatie van de zesde Degroof Petercam Business Day voor ondernemers.
 • Aanwerving van private bankers, vooral in Vlaanderen om er de groei verder te ondersteunen. 
 • Voor het tweede opeenvolgende jaar door Euromoney uitgeroepen tot Best Private Bank 2017 in België.

Institutional Asset Management

 • Sterke groei van de activiteit Institutional Asset Management dankzij een netto kapitaalinstroom: de brutoactiva onder beheer bereiken 41,9 miljard euro en de nettoactiva (zonder dubbeltelling) 29,9 miljard euro.
 • Beheer van bijna 300 institutionele mandaten voor een totaalbedrag van 7,8 miljard euro.
 • Voortgezette internationale expansie: ruim 50% van de fondsen en mandaten wordt buiten België verkocht, wat onze pan-Europese ambities onderstreept. 
 • Stijging met bijna 33% van de activa onder beheer voor derden (van 7,0 miljard euro in 2016 naar 9,3 miljard euro in 2017).
 • Uitstekende beleggingsresultaten (top tweede kwartiel – Morningstar).
 • Verdere versterking van de verkoopteams in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.
 • Tal van bekroningen voor de kwaliteit van het beheer en het rendement van de fondsen:
  • Extel Awards: beste fondsbeheerder in België; 
  • De Tijd/L’Echo: beste obligatiebeheerder en beste fonds in Amerikaanse aandelen; 
  • De Standaard / La Libre Belgique: beste fonds in Europese en wereldwijde aandelen; 
  • Morningstar: beste fonds in Belgische aandelen; 
  • Thomson Reuters Lipper: 14 bekroningen, onder meer voor duurzaam beheer, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, inflatiegekoppelde obligaties en beursgenoteerd vastgoed.

Asset Services

 • 38 miljard euro aan activa onder beheer en/of in bewaring voor beleggingsfondsen naar Belgisch en Luxemburgs recht.
 • Groei van 9% voor beleggingsfondsen van derden, tot 8,8 miljard euro.
 • Succesvolle integratie van de Luxemburgse fondsen van het vroegere Petercam.
 • Mooie rangschikking van Degroof Petercam Asset Services en Banque Degroof Petercam Luxembourg in het klassement van Monterey Insight voor het jaar 2017, in de categorieën Management company, Fund Administrator en Fund Custodians.
 • Oprichting van het eerste Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfonds (FIAR) voor een Zwitserse private bank.

Investment Banking

 • 94 opdrachten in adviesverlening, fusies en overnames (M&A) en kapitaalmarktactiviteiten, een bevestiging van de sterke positie van Degroof Petercam in alle categorieën van financieel advies voor middelgrote ondernemingen.
 • Stijging van de activiteit die zich in 2017 heeft vertaald in ruim 2,5 miljard euro aan transacties op de obligatiemarkten (Befimmo, Immobel, Argan, Laurent Perrier, Limagrain, Gemalto) en de kapitaalmarkten (versnelde bookbuilding: Biocartis, Mithra, Argan - kapitaalverhogingen: Aedifica, Sipef, Xior - beursintroducties: Nextstage en Prodways).
 • 29 M&A-mandaten voor bedrijven in België (Vio/SD Worx, Roularta/De Persgroep, Cegeka/GIMV, Connex Group/Stanley Black & Decker, Beltrami/Brachot Hermant, Nafilyan/Immobel) en in Frankrijk (Moret/Europa, Ardian/Assystem, Biogroup) voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro.
 • Derde (Benelux), vierde (Frankrijk) en vijfde (Europa) plaats in het klassement van de League Tables 2016 voor private plaatsingen van Standard and Poor’s en Private Placement Monitor.
 • Voor het achtste opeenvolgende jaar door Euronext bekroond tot ‘Best Liquidity Provider’. 
 • Organisatie van institutionele seminars in de sectoren gezondheidszorg, consumptie, vastgoed, ... in belangrijke internationale financiële centra zoals New York, Londen, Parijs, Milaan, Zürich, Brussel en Luxemburg. 
 • Beperkte daling van de thesaurieresultaten ten opzichte van een uitzonderlijk jaar 2016 dankzij de beheerstrategie van het ‘Asset Liability Management’-comité, dat het hoofd moest bieden aan een negatieve kortetermijnrente.
 • Mooie vooruitgang voor de activiteit Aandelenoptieregelingen met een recordaantal van 400 cliënt-ondernemingen.

Kredieten

 • Stijging van de toegekende kredieten tot 1,9 miljard euro dankzij een aanhoudende activiteit in lombardkredieten bij Belgische, Luxemburgse, Franse, Spaanse en Zwitserse particuliere cliënten.
 • Geslaagde ontwikkeling van een internationaal dienstenaanbod dankzij flexibele oplossingen, concurrerende kredietvoorwaarden en een lagerenteklimaat. 
 • Goede kwaliteit van de kredietportefeuille.

Verantwoord beleggen

 • Toename van de activa onder beheer via SRI-fondsen tot 2,8 miljard euro dankzij een nettokapitaalinstroom in de verschillende fondsen en de grote belangstelling van institutionele en particuliere cliënten. 
 • Beste score (A+) in het kader van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) van de Verenigde Naties.
 • Communicatie en volledige transparantie over de ESG-profielen (Environmental, Social en Governance) van alle beleggingsfondsen van DPAM. 
 • Versterking van het interne analistensteam voor verantwoord beleggen dankzij de aanwerving van drie nieuwe professionals. 
 • Lancering van het eerste ‘Sustainable Seminar’ in Brussel, zesde opeenvolgende deelname aan de ‘Semaine de la finance responsable’ in Parijs en vierde deelname aan het GFSI (Global Food Safety Institute) in Zwitserland.
 • Uitbreiding van de Fixed Income Sustainability Advisory Board met vier gerenommeerde externe deskundigen en integratie van de recentste uitdagingen in het model dat landen op hun duurzaamheid beoordeelt. 
 • Uitbreiding van de Voting Advisory Board met drie gespecialiseerde onafhankelijke deskundigen inzake deugdelijk bestuur en deelname aan algemene vergaderingen van aandeelhouders van 507 ondernemingen met ruim 8.000 gestemde resoluties. 
 • Organisatie van verschillende interne evenementen om medewerkers beter vertrouwd te maken met ESG-aangelegenheden.

Private Equity

 • Uitbreiding van het aanbod en bevestiging van de toenemende vraag van onze cliënten.
 • Succesvolle en voornamelijk exclusieve private plaatsingen voor feederconstructies die toegang bieden tot vooraanstaande internationale fondsen en gediversifieerde strategieën (het recentste belangrijke buy-outfonds van CVC Capital Partners, het co-investeringsplatform Alpinvest en een fonds van Warburg Pincus).
 • Closing van de eerste schijf van de tweede fondsenwerving van Inclusio, een fonds voor impact investing, voor een bedrag van 28 miljoen euro. 
 • Positieve ontwikkelingen voor fondsen gericht op hernieuwbare energie: eerste verkoop die heeft geleid tot een eerste uitkering in Greenfund II en voortzetting van de aanwending van het kapitaal van Greenfund III. 
 • Nieuwe alternatieve beleggingsfondsen met een betere positionering en een betere time-to-market, dankzij de nauwe transversale samenwerking tussen verschillende teams en landen binnen de groep.

Financial Research

 • Team van buy-side aandelen- en kredietanalisten dat een aanbevelingslijst opstelt met meer dan 100 Europese en Amerikaanse aandelen en ruim 500 bedrijfsobligaties (hoogrentende en investmentgrade) opvolgt. 
 • Publicatie van twee macro-economische boeken: ‘20 essentiële vragen over de financieel-economische toestand van vandaag’ en ‘20 essentiële vragen over de Belgische economie’.
 • Publicatie van het ‘Benelux Company Handbook’.
 • Team sell-side analisten dat de meerderheid van de Benelux-bedrijven opvolgt: 140 ondernemingen, goed voor meer dan 1.000 bedrijfsrapporten en 40 gedetailleerde verslagen over beursgenoteerde ondernemingen. ‘Positieve alfa’ dat het trackrecord van het team jaar na jaar bevestigt.

Filantropie

 • Tweede verjaardag van Gingo.community, het eerste platform voor collectieve filantropie in België, dat een totaalbedrag van 272.087 euro ophaalde voor de financiering van 21 projecten. 
 • Drie nieuwe projecten ter bevordering van algemene en technische vorming, praktijkonderwijs en ondernemerschap: La Petite Ecole, Synlab en Collective Impact. 
 • Organisatie van filantropische forums met mevrouw Shirin Ebadi, de eerste moslima die de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, en met de heer Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch.
 • Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam Cycling Team ten voordele van de Belgische Stichting tegen Kanker. 
 • Deelname aan de jaarlijkse top van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) in Oslo over de rol van banken bij de bevordering van sociale investeringen. 
 • Beleggen van 100% van de portefeuille van Degroof Petercam Foundation in maatschappelijk verantwoorde beleggingen.
 • 2.200 uur vrijwilligerswerk door 275 collega’s tijdens de vijfde editie van de Degroof Petercam Solidarity Days, ten voordele van liefdadigheidsinstellingen in België.

Onze dochter­ondernemingen in het buitenland

Luxemburg

 • Invoering van transversale groepsstructuren tussen België en Luxemburg, met de oprichting:
  • van BeLux-platformen voor IT, de bewarende bank en Operations; 
  • van een internationale hub die instaat voor de internationale expansie van de private-bankingactiviteiten; 
  • van de afdeling ‘International Patrimonial Services’ voor complexe grensoverschrijdende aangelegenheden inzake estate planning.
 • Lancering van het ‘Forum des entrepreneurs’, een uitwisselingsplatform ter bevordering van de ondernemerscultuur, met de deelname van de heren Norbert Becker (Arthur Andersen, Atoz) en Yves Elsen (universiteit van Luxembourg, Hitec en Luxembourg Space Cluster).
 • Ontwikkeling van het programma ‘Microschenkingen’ dat de medewerkers de mogelijkheid biedt om een deel van hun salaris aan een goed doel te schenken.

Frankrijk

 • Sterke groei van investment banking voor het tweede opeenvolgende jaar, zowel wat de omzet betreft als de omvang van de transacties.
 • Reorganisatie van de Wealth Management-activiteiten, aanpassing van het aanbod en verbeterde synergieën met de groep. 
 • Groei van het intsitutioneel beheer, uitbreiding van het personeelsbestand. 
 • Officiële lancering van de activiteiten Private Banking en Family Office in Lyon, voor de regio Auvergne-Rhône-Alpes.
 • Financiering door Degroof Petercam Foundation van de opening van een bijkantoor van Mozaik RH in Roubaix, het eerste Franse kantoor voor aanwerving en HR-advies dat diversiteit promoot.

Spanje

 • Belangrijke stijging van de activa onder beheer. 
 • Groei van het netwerk van private bankers in Barcelona, Madrid en Pamplona. 
 • Geslaagde migratie naar een nieuw technologisch platform.
 • Sterk maatschappelijk engagement dat zich onder meer vertaalt in de actieve deelname aan Net Mentora (ondernemersnetwerk), de Oxfam Trailwalker 2017, de Banc dels Aliments, enz.

Zwitserland

 • Voortzetting van de gestage groei van de activa onder beheer.
 • Aanzienlijke uitbreiding van het aantal Zwitserse cliënten.

Verslagen

Het corporate governance rapport, het beheerverslag, de niet-financiële verklaring, onze geauditeerde geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening (2016-17) en het risk report.

Corporate governance
Download hier
Beheerverslag
Download hier
Niet-financiële informatie
Download hier
Geconsolideerde jaarrekening
Download hier
Enkelvoudige jaarrekening
Download hier
Risk report
Download hier

Vestigingen

Altijd bij u in de buurt. Maar met de ambitie om Europees te groeien. Selecteer uw land.

Activiteiten België Luxemburg Frankrijk Spanje Zwitserland Nederland Duitsland Italië
Private Banking
Institutional Asset Management
Investment Banking
Asset Services
 • België
 • Luxemburg
 • Frankrijk
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Nederland
 • Duitsland
 • Italië

België

Bank Degroof Petercam (maatschappelijke zetel) Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11
Regionale kantoren

Antwerpen
Van Putlei 33 
2018 Antwerpen
e-mail
T +32 3 233 88 48

Gent
Fleurusstraat 2 
9000 Gent
e-mail 
T +32 9 266 13 66

Gosselies 
Rue du Petit Piersoulx 1 
6041 Gosselies 
e-mail 
T +32 71 32 18 25

Hasselt 
Runkstersteenweg 356 
3500 Hasselt 
e-mail 
T +32 11 77 14 60

Knokke-Heist 
Zoutelaan 134 
8300 Knokke-Heist 
e-mail 
T +32 50 63 23 70

Leuven
Mgr Ladeuzeplein 29
3000 Leuven
e-mail
T +32 16 24 29 50

Luik
Parc d'affaires Zénobe Gramme 
Square des Conduites d'Eau 7-8
4020 Luik
e-mail
T +32 4 252 00 28

Kortrijk
President Kennedypark 8 
8500 Kortrijk
e-mail 
T +32 56 26 54 00

Namen
Avenue de la Plante 20
5000 Namen
e-mail
T +32 81 42 00 21

Waver
Les Collines de Wavre 
Avenue Einstein 16
1300 Waver
e-mail
T +32 10 24 12 22

Degroof Petercam Asset Management
Guimardstraat 18
1040 Brussel
e-mail
T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Corporate Finance
Guimardstraat 18
1040 Brussel
e-mail 
T +32 2 287 97 11

Luxemburg

Banque Degroof Petercam Luxembourg
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 35 45 1


Degroof Petercam Asset Services

Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 26 64 50 1


Degroof Petercam Insurance Broker
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 89 22

Frankrijk

Degroof Petercam France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50

Lille
28bis, rue des Jardins
59000 Lille
T +33 3 20 74 53 96

Lyon
17, rue de la République
69002 Lyon
T +33 4 26 99 59 00

Toulouse
8, rue Sainte Anne
31000 Toulouse
T +33 5 61 32 09 96

Degroof Petercam Finance 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50

Degroof Petercam Gestion 
44, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
T +33 1 73 44 56 50

Spanje

Bank Degroof Petercam Spain
Plaza del Ayuntamiento 26
46002 Valencia
T +34 96 353 20 94 

Barcelona
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00

Bilbao
Gran Vía 45, despacho 103
48011 Bilbao
T +34 94 679 23 02

Madrid
Montalbán, 5, 1º B
28014 Madrid
T +34 91 523 98 90

Degroof Petercam SGIIC
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 80

Degroof Petercam Asset Management
Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid
T +34 9 157 20 36 6

Zwitserland

Banque Degroof Petercam Suisse
Place de l'Université 8 
1205 Genève
T +41 22 929 72 11

Nederland

Bank Degroof Petercam
Netherlands branch

De Entree 238A 7th Floor
1101 EE Amsterdam
T +31 20 573 5405

Duitsland

Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 274 015 295

Italië

Degroof Petercam Asset Management
Succursale Italiana
Via Monte di Pietà 21
20121 Milano
T +39 02 86337 223